ייעוץ והכוונה במוסד החינוכי

רחלי צורף יועצת ומכוונת במוסד החינוכי | יעוץ ופסיכותרפיה בחיפה

מניסיוני בעבודתי רבת השנים כיועצת חינוכית הנחת העבודה שלי היא כי להורים ולצוות החינוכי בבית הספר קיים אינטרס משותף לקידום הילד בכל התחומים. אך לעיתים נקלעים למצבים שיש לתווך ולגשר כדי  להגיע  לשיתוף הפעולה הרצוי בין המורים להורים.

 

ליחסי הגומלין של הילד עם משפחתו, סביבתו, מוריו וחבריו יש חשיבות רבה בהתפתחות הדימוי העצמי שלו. דימוי עצמי חיובי מתפתח בסביבה תומכת, המעצימה את כוחותיו של הילד וכישוריו ומאפשר לו התמודדות התואמת את יכולותיו בשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא.

 

מפגש עם הצוות החינוכי כנציגות של ההורים ו/או בנוכחות ההורים תביא לפיתוח אחריות משותפת אשר תתרום להצלחת מטרות החינוך. שיתוף הפעולה יכול לבוא לידי ביטוי ברבדים שונים הכוללים דיווח מידע, גיבוי הדדי, התייעצות משותפת והחלטות משותפות תוך כיבוד זכות ההורה להיות שותף בתהליך החינוכי של ילדו.

"תלמידים מפיקים תועלת מכך שבין הבית לבין בית-הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים"

- חוזר המנהל הכללי ס"ד / 4(א) -